Tömés anyagai
!
!

Biodentine / Septodont

!
Bioaktív dentinpótló anyag

A Biodentin fizikai tulajdonságai az ép dentinéhez hasonló.
Helyettesítiaz elvesztett dentint a koronában és a gyökérben egyaránt.

- Egy doboz 15 kapszulát és 15  keverőfolyadékos tubust tartalmaz.

Hydrol üregszárító folyadék / Septodont

!
45 ml sötétüveg palackban

Felhasználási területe:

 - tömésbehelyezést megelőzően az üregfelület zsírtalanítása, szárítása
 - gyökértömést megelőzően a csatornaüreg zsírtalanítása, szárítása
 - koronaberagasztást megelőzően a csonkfelszín zsírtalanítása, szárítása