TitánDent

Üdvözöljük a TitánDent Fogászati Rendelő honlapján!

Adatkezelési tájékoztató

A TITÁNDENT KFT. ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA (GDPR)

A TITÁNDENT Kft. a jelen tájékoztatóban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Cégünk, a TITÁNDENT Kft. ezennel tájékoztatja látogatóit és pácienseit a fogászati ellátással, valamint a kapcsolódó egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő adatkezeléséről az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. Rendelete (General Data Protection Regulation / GDPR / Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.);
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.).

A TITÁNDENT Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi szabályok folyamatosan elérhetők a http://www.titandent.hu/GDPRcookies/ címen.

Amennyiben az adatvédelmi tájékoztató bármely pontjával kapcsolatban kérdése merül fel, úgy azt az info@titandent.hu e-mail címre küldheti meg.

 1. ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

TITÁNDENT Gyógyszer-nagykereskedelmi és Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 42.
Telefon: (+36-1)-303-1385
E-mail: info@titandent.hu
Weboldal: http://www.titandent.hu

 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁS

Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;

Adatkezelés: A személyes adatokon automatizált / nem automatizált módon végzett műveletek összessége.

Felhasználó: Személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

Adatkezelés korlátozása: A tárolt személyes adat megjelölése jövőbeni kezelésük korlátozása céljából;

Hozzájárulás: A vásárló vagy páciens megfelelő tájékoztatáson alapuló, akaratának határozott és önkéntes kinyilvánítása.

Álnevesítés: Személyes adatok kezelése, mely következtében többé már nem állapítható meg, hogy az adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik.

Nyilvántartási rendszer: Személyes adatok bármely módon (centralizált, decentralizált, funkcionális, földrajzi szempontok szerint) tagolt állománya;

Adatkezelő: Természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, mely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza.

Adatfeldolgozó: Természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, mely az adatkezelő nevében és engedélyével személyes adatokat kezel;

Harmadik fél: Természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, mely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval;

Adat (genetikai): Természetes személy genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, mely a személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és mely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

Adat (biometrikus): Természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, mely lehetővé teszi a természetes személy egyedi azonosítását.

Adat (egészségügyi): Természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, mely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

 1. ÜGYFÉL ADATKEZELÉSEK

Weboldal bejelentkezés és egyéb szolgáltatások igénybevétele

Adatkezelés célja:

 • A pacienssel kötött, egészségügyi ellátás és kezelés nyújtására vonatkozó szerződés teljesítése;
 • A pacienssel kötött szerződés alapján nyújtott teljesítés elszámolása, igazolása, utólagos ellenőrzése, a szerződésből eredő igények érvényesítése.
 • A TITÁNDENT Kft. által nyújtott fogorvosi járóbeteg-ellátási és beteg ellátási szolgáltatás nyújtása, a szolgáltatás egészségügyi szempontból kifogástalan és biztonságos ellátása, egészségügyi állapotfelmérés, a szolgáltatás megrendelések teljesítése, számla kiállítása, a szolgáltatásnyújtás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése
 • Az egészségügyi ellátással és kezeléssel kapcsolatos jogszabályi kötelezettség teljesítése;
 • A TITÁNDENT Kft. -re vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése, így különösen, az egészségügyi adatszolgáltatásra, számlakibocsátásra és számviteli előírásokra vonatkozó jogszabályok teljesítése;
 • A TITÁNDENT Kft. web-áruházában megvásárolt termékekkel kapcsolatos pontos tájékoztatás, hiánytalan, pontos és időben történő kiszállítás az ügyfél részére, ezzel kapcsolatos számla kibocsátása és számviteli előírásokra vonatkozó jogszabályok teljesítése.

Személyes adatok kezelésének jogalapja:

 • A 7-es pontban foglaltak szerint

A kezelt adatok köre:

 • Weboldalra történő bármely bejelentkezés során: Ügyfél neve, telefonszáma, e-mail címe, egyéb megjegyzés körében egyéb, a természetes személlyel összefüggésbe hozható adat.
 • E-mailben, Telefonon történő bejelentkezés során: Az ügyfél egészségügyi problémája, a választott kezelés típusa, ügyfél neve, születési ideje, telefonszáma, e-mail címe, egyéb, a természetes személlyel összefüggésbe hozható adat.
 • Fogorvosi rendelőben vizsgálatra vagy beavatkozásra (szolgáltatásnyújtás) történő személyes megjelenés során: – Ügyfél név; – születési idő; – lakcím; – telefonszám; – e-mail; – sürgősség esetén értesítendő személy/telefonszám; – magán egészségpénztár azonosító; – gyógyszerszedés ténye.; – gyógyszerrel kezelt betegség típusa; – gyógyszer lista; – hölgyek esetén terhesség vagy szoptatás ténye; – metal allergia; – penicillin allergia; – más antibiotikum allergia; – érzéstelenítő allergia; – latexgumi allergia; – egyéb allergia; – cukorbetegség; – magas vérnyomás; – alacsony vérnyomás; – keringési problémák; – pacemaker; – mesterséges szívbillentyű; – endocarditi; – szívműtét; – asthma; – epilepszia; – véralvadási zavar; – pajzsmirigy betegségek; – reumás láz; – tüdőbetegség; – vesebetegség; – immunrendszeri zavarok; – AIDS/HIV pozitív; – májbetegség; – chemoterápia; – pszichiátriai kezelés; – egyéb betegségek ténye; – választott kezelés típusa;

Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig vagy A Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

Adattovábbítás

POS terminál (Bankkártyás fizetés) esetén, ennek teljesítése érdekében a fizető azonosítója, a művelet összege, keltezése, időpontja továbbításra kerül.

Adatfeldolgozók:

 • TITÁNDENT Kft. (Dr. Németh Zsolt és alkalmazásában álló személyek)
  Cím: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 42.

 

 • Tárhely szolgáltató:
  Magyar Telekom Nyrt.
  Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
  http://www.titandent.hu/GDPRcookies/TelekomHosting-aszfGDPR-180524.html
  http://www.titandent.hu/GDPRcookies/TelekomHosting-aszfGDPR-180524.pdf

 

 • Könyvelő
 • Könyvvizsgáló
 • Állami hatóság
 • Banki szolgáltató
 • Központi regiszterek (pl. Központi Implantátumregiszter)
 • Ügyvéd
 • Weboldal, rendelési és fizetési –rendszerüzemeltető:
  COM Pty. Ltd.
  ShopFactory.com
  Cím: Podbielskistrasse 333, 30659 Hannover Germany
  http://www.titandent.hu/GDPRcookies/ShopFactoryGDPR.html
  http://www.titandent.hu/GDPRcookies/ShopFactoryGDPR.pdf
  SANTU Pty. Ltd
  http://www.titandent.hu/GDPRcookies/Santu-GDPR.html
  http://www.titandent.hu/GDPRcookies/Santu-GDPR.pdf

Szervernaplózás:

 • A honlapon, integrált a Google Analytics szolgáltatása (anonimizáló funkcióval ellátva).
 • A honlap látogatása során a látogatói adatokat a rendszer automatikusan rögzíti (naplózza).
 • A naplóállományok elemzése kizárólag statisztikai célt szolgál, az elemzés során azok más adatokkal nem kapcsolódnak össze.

A web-analitika a webhelyre látogatók viselkedésével kapcsolatos adatok elemzése.
A web-analitikai szolgáltatás összegyűjti pl. olyan adatokat a honlapon, ahol egy személy átkattintott, mely al-oldalakat látogatta meg, milyen gyakran és milyen időtartamra nézett meg egy-egy al-oldalt. A web-analitika elsősorban egy weboldal optimalizálására és a felhasználó számára nyújtott magasabb szintű élmény nyújtására alkalmas.

A Google Analytics webes elemzéshez a “_gat._anonymizeIp” alkalmazást került beépítésre. Az alkalmazás a látogató IP-címét lerövidíti, így az névtelenül kerül tárolásra, amikor egy Európai Uniós tagállamból vagy az Európai Gazdasági Térségből történik a látogatás.

A Google Analytics célja a forgalomelemzés. A Google az összegyűjtött adatokat és ismereteket, többek között a weboldal értékelésére használja, továbbá hogy online jelentéseket készítsen a weboldalon történő tevékenységekről.

Az látogató bármikor megakadályozhatja a cookie-k használatát az internetes böngésző megfelelő beállításával. A böngésző módosítása továbbá azt is megakadályozza, hogy a Google Analytics beállítson egy cookie-t az érintett rendszerére. Ezen kívül, az Analytics által már használt cookie-k is bármikor törölhetők, további részletek a 4-es pontban.

Az adatkezelés célja:

 • A honlap látogatása során a látogatói adatok automatikus rögzítésével a TITÁNDENT Kft. a szolgáltatások működését optimalizálja.

A személyes adatok kezelésének jogalapja:

 • A 7-es pontban foglaltak szerint

A kezelt adatok köre:

 • látogatás időpontja és ideje
 • meglátogatott oldal címe / URL címe
 • oldalon eltöltött idő
 • esetenként a böngésző és az operációs rendszer típusa (ez függ a felhasználó eszközének beállításaitól)

Az adatkezelés időtartama: 26 hónap

Adatfeldolgozók:

 • TITÁNDENT Kft. (Dr. Németh Zsolt és az alkalmazásában álló személyek)

Cím: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 42.

 • Google Inc.,

Cím: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

Hírlevél küldése, értesítés akciókról és katalógusról e-mailen:

Az adatkezelés célja: Gazdasági hirdetést is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése feliratkozottak számára.

A személyes adatok kezelésének jogalapja:

 • A 7-es pontban foglaltak szerint

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név (cégnév), lakcím (székhely)

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig

Adatfeldolgozók:

 • TITÁNDENT Kft. (Dr. Németh Zsolt és az alkalmazásában álló személyek)

Cím: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 42.

 • Tárhely szolgáltató: Magyar Telekom Nyrt.

Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Kamerás megfigyelés

A TITÁNDENT Kft.. területén az ügyfelek számára is nyitva álló helyiségben kamerás megfigyelőrendszer működik.

Az adatkezelés célja: Személy- és vagyonvédelem biztosítása

A személyes adatok kezelésének jogalapja:

 • A 7-es pontban foglaltak szerint

A kezelt adatok köre: A megfigyelt területre belépőknek a kamerarendszer által rögzített képmása és egyéb rögzített személyes adata.

Az adatkezelés időtartama: Felhasználás hiányában 3 nap [személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 31.§ (2) bekezdés alapján]

Adatfeldolgozók:

 • TITÁNDENT Kft. (Dr. Németh Zsolt és az alkalmazásában álló személyek)

Cím: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 42.

 1. COOKIES (Sütik)
 2. „Sütik” használatának szabályzata: Ez a szabályzat a titandent.hu weboldalnak és al-oldalainak „sütijeire” vonatkozik.
 3. Mik azok a „sütik”?: A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a web szerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatállományok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.
 4. Mire használhatók a „sütik”?: A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.
 5. Milyen „sütikkel” találkozhat?
 • Ideiglenes „cookie-k”,
  addig maradnak eszközén, amíg el nem hagyja a weboldalt.
 • Állandó „cookie-k”,
  webes keresőjének beállításától függően hosszabb ideig, vagy törlésig az eszközén maradnak.
 • Harmadik féltől származó „cookie-k”,
  ezeket harmadik fél helyezi el az Ön böngészőjében (pl. Google Analytics). Ezek abban az esetben kerülnek a böngészőjében elhelyezésre, ha a látogatott weboldal használja a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat.
 • Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „cookie-k”,
  elengedhetetlen pl. a weboldalon történő navigáláshoz és egyéb a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a weboldal, avagy annak egyes részei egyáltalán nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.
 • Analitikai vagy teljesítményfigyelő „cookie-k”,
  segítenek a weboldal látogatóinak megkülönböztetésében, és az adatok gyűjtésében arról, hogy hogyan viselkednek a látogatók a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést, kiválasztott termékeket. Ezek nem gyűjtenek azonosításra alkalmas információkat, az adatokat összesítve és névtelenül kerülnek tárolásra. ( pl: Google Analitika)
 • Funkcionális „cookie-k”,
  feladatuk a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, milyen eszközzel került megnyitásra a weboldalt, vagy, hogy mik a korábban megadott, és letárolt adatok: például automatikus bejelentkezés, kosárba helyezett termék, választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, melyeket Ön megosztott.
 • Célzott vagy reklám „cookie-k”
  Ezek segítségével a weboldalak, érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges.
 1. Tartalmaznak a „cookie-k” személyes adatokat?
  A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, általuk nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmes és személyre szabott böngészéshez szükségesek, tárolásuk biztonságos, jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.
 2. Miért fontosak a „cookie-k” az interneten?
  Szerepük, hogy kényelmesebbé tegyék a böngészést, hiszen a böngészési előzmények segítségével állítja be a felhasználóknak a tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” ugyanakkor nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:
 • Igényekhez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése.
 • A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok.
 • Kérés esetén a bejelentkezés megjegyzése.
 • A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése.
 1. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.
  A „sütik” nem vírusok vagy kémprogramok, nem tekinthetők programoknak mivel egyszerű szöveg típusú állományok, azaz nem futtathatók. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) információk kerülnek elrejtésre a „sütiben”, ezek spyware-ként működhetnek. Ennek okán a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törölhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a web-szerverek folyamatosan kommunikálnak, ezért ha egy támadó (hacker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

 

 1. A „sütik” kezelése, törlése
  A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy tiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Továbbá beállítható, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, akárhányszor „sütit” küld az eszközre. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy e fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hibát eredményezhet a weboldal funkcióiban is.
 • A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük. használja keresője “Segítség” menüjét, illetve az alábbi linkeket a sütik beállításainak módosításához:

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari

 • Az (anonim) Google Analytics „sütik” kikapcsolásával lehetőség van arra, hogy megakadályozza a Google Analytics által generált adatokat, amely a jelen weboldal használatával, valamint ezen adatok Google általi feldolgozásával és az ilyen jellegű információkkal van összefüggésben. E célból az érintettnek le kell töltenie egy böngésző bővítményt innen:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  Ez a böngésző-bővítmény azt mondja a Google Analyticsnek egy JavaScript kódon keresztül, hogy az internetes oldalak látogatásával kapcsolatos adatok és információk nem továbbíthatók a Google Analytics szolgáltatásba. A böngésző bővítményeinek telepítését a Google tiltakozásnak tekinti. Ha az érintett információs technológiai rendszerét később törlik, formázták vagy újonnan telepítik, az érintettnek újra kell telepítenie a böngésző bővítményt a Google Analytics letiltásához. Ha a böngésző bővítményt eltávolította az érintett vagy bármely más személy, aki a hatáskörébe tartozik, vagy le van tiltva, akkor a böngésző bővítményeinek újratelepítését vagy újraaktiválását kell végrehajtani.
  További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi rendelkezései:
  https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy
  https://www.google.com/analytics/terms/hu.html
  https://www.google.com/analytics

 

 1. További hasznos hivatkozások
  Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:
  Microsoft Cookies guide
  All About Cookies
  Facebook cookies

Az adatkezelés célja: A felhasználók időszerű munkamenetének azonosítása, az annak során megadott elrendezésre vonatkozó adatok tárolása

A személyes adatok kezelésének jogalapja:

 • A 7-es pontban foglaltak szerint

A kezelt adatok köre: A weboldal korábbi meglátogatása során beállított oldalelrendezési nézet, kosárba helyezett termékek és statisztikai adatok rögzítése.

Az adatkezelés időtartama: 3 hónap

Külső szolgáltatók cookie kezelése a http://www.titandent.hu weboldalon és al-oldalain:

 • A honlap látogatottságának méréséhez, a felhasználói szokások figyeléséhez, és statisztikák készítéséhez a TITÁNDENT Kft. a Google Analytics programot használja. Ez a program cookie-kat használ, mely cookie-k azonban csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. Ezen adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ oldalon érhető el bővebb tájékoztatás.

A fentiekben leírtaknak megfelelően a sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

 1. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A TITÁNDENT Kft. szem előtt tartja az adatbiztonságot, melyet biztonsági, technikai és szervezési intézkedésekkel igyekszik biztosítani.

 1. A FELHASZNÁLÓK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI
 • A hozzáférés joga: A felhasználó jogosul a TITÁNDENT Kft.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon.
 1. az adatkezelés céljai
 2. az érintett személyes adatok fajtái
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve melyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
 5. a paciens azon joga, hogy kérelmezheti a TITÁNDENT Kft.-től a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 6. panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz
 7. ha az adatokat nem a pacienstől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető tájékoztatás
 • Helyesbítés joga: A felhasználó jogosul, hogy kérésére a TITÁNDENT Kft. késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését.
 • Törléshez való jog: A TITÁNDENT Kft.-re alkalmazandó magyar jog szerinti kötelezettség, továbbá az adatkezelés időtartamát meghatározó jogszabály tekintetében, a felhasználót nem illeti meg a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdése értelmében.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog: A felhasználó jogosult, hogy kérésére a TITÁNDENT Kft. korlátozza az adatkezelést, ha lentebb írtak valamelyike teljesül.
 1. a felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát.
 2. az adatkezelés jogellenes, és/vagy a felhasználó ellenzi az adatok törlését, e helyett kéri felhasználásának korlátozását
 3. a TITÁNDENT Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • Tiltakozáshoz való jog: A felhasználó jogosult, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a TITÁNDENT Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek a felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy melyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  A TITÁNDENT Kft. tájékoztatja a felhasználót, hogy a személyes adatait közvetlen üzletszerzés érdekében nem használja fel.
 • Jog a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához: A felhasználó jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a felhasználó megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Magyarország területén az alábbi felügyeleti hatóság rendelkezik illetékességgel:
Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 1. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA
 • évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infószabadságról
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) 6. cikkén alapul.
 1. HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBITÁS
  A TITÁNDENT Kft. személyes adatot az Európai Unión kívül eső adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít, nem ad át.
 2. SZABÁLYZAT CÉLJA

A szabályzat célja, az adatok biztonságos kezelésére vonatkozó rendelkezéseket meghatározása a hatósági szabályozásoknak megfelelően.

 1. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

A 2016/679/EU Rendelet (GDPR) vonatkozó rendelkezéseire való tekintettel az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

 1. SZABÁLYZAT HATÁLYA

Személyi hatály: A szabályzat kiterjed az adatkezelőkre valamint azon személyekre, akik adatait az adatkezelők kezelik.
Érvényes:
2018. július hó 16. napjától visszavonásig.

A TITÁNDENT Kft. fenntartja a jogot a tájékoztatóban foglaltak megváltoztatására. Az esetleges változásokról a felhasználókat kellő időben tájékoztatja.